Fast Delivery - Enjoy our free, fast, and reliable delivery services Learn more
"D0B" Box
Product Code: D0B7B
Product Name: Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 D0B7B
Price: 8,818,000 VND

Kích thước tủ (LxWxH): 750 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W625 x D425 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W625 x D425 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W625 x D425 x H180 mm

Ghi chú:
Tay cầm âm, có khóa

Màu cơ bản: Da cam | Xanh da trời

Naraco Ⓒ 2019 Privacy Policy
Gotop