Fast Delivery - Enjoy our free, fast, and reliable delivery services Learn more
"D1B" Box
Product Code: D1B7B
Product Name: Tủ dụng cụ 7 ngăn mẫu 2 kèm hộc có khóa D1B7B
Price: 9,124,000 VND

Kích thước tủ (LxWxH): 900 x 500 x 950 mm
Số lượng ngăn nhỏ: 05 ngăn
Kích thước ngăn nhỏ: W380 x D425 x H60 mm
Số lượng ngăn trung bình: 01 ngăn
Kích thước ngăn trung bình: W380 x D425 x H120 mm
Số lượng ngăn lớn: 01  ngăn
Kích thước ngăn lớn: W380 x D425 x H180 mm
Kích thước hộc có khóa: W350xD450xH700 mm

Ghi chú:
Tay cầm âm, không có khóa ngăn, có khóa hộc

Màu cơ bản: Da cam | Xanh da trời

Naraco Ⓒ 2019 Privacy Policy
Gotop